butcontact
מדוע להציג?

1. המקום היחיד למפגש אישי, ותקשורת פנים-מול פנים עם לקוחותיך:
    התערוכה הינה מקום המפגש היחיד המאפשר לך מפגש פנים מול פנים עם לקוחותייך הקיימים ולקוחותייך הפוטנציאליים.

2. המקום לחיזוק הקשר עם לקוחות קיימים.

3. המקום לפגוש מקבלי החלטות בעלי השפעה ומנהלים בכירים בתעשייה.

4. הדרך היעילה להשיק מוצרים וטכנולוגיות חדשות.

5. הדרך היעילה להציג את המוצרים ולהגיע לקהל מקצועי וממוקד.

6. ROI - החזר על ההשקעה:
    האמצעי השיווקי היעיל ביותר להשגת יחס עלות - תועלת גבוה.

7. מכירה רב ממדית:
    תערוכה מאפשרת למציגים להראות את מגוון מוצריהם במציאות ולאפשר לקניינים לחוות אותם באמצעות
    כל חמשת החושים. אף מודעה או קטלוג אינה יכול להמחיש מוצר כמו הדגמה חיה שלו במציאות.

8. הפניות מכירה:
    בתערוכה ניתן לייצר ולהשיג הפניות מכירה (לידים) יותר מאשר בכל כלי מכירות אחר.

9. מיצוב החברה בשוק: 
    הגברת המודעות לחברה ולמותג דרך העלאת החשיפה של המותג.

רק בתערוכה אתה יכול בו זמנית לייצר מכירות ולידים, להשיק מוצרים חדשים, לחדור לשווקים חדשים, להעלות את המודעות למותג שלך, לפתח קשרים עם לקוחות, לבחון את המתחרים, לנהל מחקר שוק ולקבל חשיפה תקשורתית.

but_back_to_top

שותפים: