butcontact
סטטיסטיקת מבקרים
סטטיסטיקת מבקרים תערוכת החשמל והאנרגיה RAX - 2014
                תפקיד                                                     אחוזים                                  
הנהלה בכירה: בעלים, מנכ"ל, סמנכ"ל28.7%
מהנדסים, יועצים, הנדסאים28%
תפעול, אחזקה, ניהול פרויקטים, ממונה אנרגיה18%
חשמלאים10.6%
קבלנים, אדריכלים, מעצב פנים-תאורה5%
רכש/ לוגיסטיקה4%
שיווק ומכירות3%
מכשור ובקרה2.5%
אחר0.2%
סה"כ100%


* הסטטיסטיקה מתייחסת למדגם אשר נערך בקרב 11,500 מבקרים.

but_back_to_top

שותפים: