butcontact

LSIE בחסות:

MDDMI בחסות:

MDDMI בשיתוף:

ITTN בחסות:

ManageMed בחסות:

CT - בשיתוף:

שותף מדיה LSIE:

מחירון

> מחירון שטחי תצוגה
> מפרט טכני
> אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים
> תנאי ההרשמה לתערוכה

מחירון שטחי תצוגה ל- 1 מ"ר
1 מ"ר בנוי (בינוי מודולארי)1,650.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי )1,350.00 ₪


• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
 

מפרט טכני - בינוי מודולארי
מפרט טכני כולל: (ראה שרטוט לביתן 6 מ"ר)
• קיר גב וקירות צד בצבע לבן 
• 1קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית
• 1 ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ חזית
• 2 כסאות
• 1 שולחן סיסטמה 102X25X75
• שקע חשמל 1 פאזי 1 קו"ט
• 1 מדף
• שלט לד מואר עם שם התערוכה (בקצה טור ביתנים)

 
 
התמונה לצורך המחשה בלבד


רוצה לבלוט בתערוכה ובכנסים?
אנו מציעים לך להיות נותן חסות ולהגדיל את החשיפה של חברתך ולהעלות את המודעות למותג שלך.
למגוון האפשרויות וליצירת החסות המותאמת ליעדי וצרכי חברתך לחץ כאן.

תנאי ההרשמה לתערוכה כוללים:

* עלון התערוכה, תקנון התערוכה וטופס ההרשמה של קבוצת שטיר על תנאיו
  קובץ "הנחיות למציג" המתפרסם במלואו באתר קבוצת שטיר ועדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.
* תוכנית התערוכה, המפה והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים.

but_back_to_top

שותפים: