butcontact
כנסים וארועים

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים: חדשנות בתעשיה הכימית- מגמות והזדמנויות


הקונגרס הבין לאומי - ISA ישראל: כנס מערכות ניטור איכות אויר


הכנס לטיפול בשפכי תעשיה: רגולציה ותקנות, תהליכים וטכנולוגיות טיפול

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלקת כנסים, טלפון: 03-5626090, שלוחה 5
דוא"ל: conventions@stier-group.com

but_back_to_top

שותפים: