butcontact
סטטיסטיקת מבקרים
סטטיסטיקת מבקרים - תערוכת ישפרינט 2015
                                     תפקיד                                                                      אחוזים                  
הנהלה בכירה: בעלים, מנכ"ל54%
מנהל דפוס, וקדם דפוס6.5%
מעצב / גרפיקאי6%
מנהל שיווק ומכירות5.5%
דפס4.5%
מנהל תפעול ולוגיסטיקה4.4%
טכנולוגיה (מהנדסים, מנהלי מוצר, מנהלים טכניים, מערכות מידע)3.8%
מנהל רכש / קניין3%
מפיק דפוס2.5%
מנהל משרד פרסום1.8%
מנהל הוצאה לאור1.7%
צלם1.5%
מנהל סטודיו / ארט-דירקטור1.1%
מנהל כריכיה, כורך1%
תקציבאי0.7%
אחר2%
סה"כ100%

* הסטטיסטיקה מהווה מדגם מייצג מקרב כ-7,000 מבקרי תערוכות ישפרינט. 

but_back_to_top

שותפים: