butcontact

בחסות:

מדיה מקצועית:

סטטיסטיקת מבקרים

 

סטטיסטיקת מבקרים- תערוכות אנליזה וישראכם  2015
               תפקיד                                                                         אחוזים              
בעלים, מנכ"לים17%
מהנדסים והנדסאים15%
מהנדסי ומנהלי אחזקה11%
מחקר ופיתוח / אקדמיה10%
מנהל רכש/ קניין6%
מנהלי פרויקטים6%
בטיחות וגיהות: מהנדסים, ממונים, קציני כיבוי אש5%
מכשור ובקרה5%
תפעול ולוגיסטיקה5%
טכנאים וחשמלאים4%
כימאים4%
מנהלי מעבדה / אבטחת איכות4%
יועצים3%
שיווק ומכירות2%
איכות סביבה1%
אחר2%
סה''כ100%


 


 


 


* הסטטיסטיקה מתייחסת למדגם אשר נערך בקרב 10,000 מבקרים.

 

but_back_to_top

שותפים: