butcontact

בחסות:

מדיה מקצועית:

כנסים וארועים

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים: חדשנות בתעשיה הכימית - מגמות והזדמנויות


הקונגרס הבין לאומי - ISA ישראל: כנס מערכות ניטור איכות אויר


הכנס לטיפול בשפכי תעשיה: רגולציה ותקנות, תהליכים וטכנולוגיות טיפול

* תכניות הכנסים נתונות לשינויים.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלקת כנסים,
טלפון: 03-5626090, שלוחה 5
דוא"ל: conventions@stier-group.com

but_back_to_top

שותפים: